Stenläggning, snickeritjänster, trädgårdsanläggning i göteborg

Miljöpolicy

Då huvuddelen av vårt arbete sker miljönära och utomhus är det naturligt att vi också arbetar tillsammans med miljön på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Som en naturlig del av vårt arbete ska vi därför bedriva ett aktivt och förebyggande miljöarbete som gynnar kretsloppssamhället.


Vi ska sätta fokus på en optimerad energianvändning och vid all nyanskaffning ska vi ställa relevanta miljökrav.
Vi skall minst följa gällande miljölagstiftning och andra regler och krav som vi berörs av samt inspireras av samhällets och kundens krav och förväntningar.
Vi ska påverka miljön på ett positivt sätt genom att begränsa och förebygga utsläpp till luft, mark och vatten.De produkter som vi arbetar med ska ge minsta möjliga miljöpåverkan genom ett genomarbetat system för bästa produktval.
Vi ska genom vårt miljöarbete bidra till en långsiktig hållbar utveckling.